Α. Μαζαράκης, Gattilusio: Σπαράγματα, Αθήνα 2013 ———