ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο ιστότοπος που παρουσιάζω είναι το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης απασχόλησης με θέματα Ιστορίας και όχι μόνο. Ουσιαστικά αφέθηκα σε προσωπικές επιλογές αλλά και υποχρεωτικές κατευθύνσεις από το χώρο που εργαζόμουν. Έτσι η κάθε ημέρα είχε διαφορετικό περιεχόμενο έρευνας το πρωί και άλλο το βράδυ. Δεν αισθάνθηκα την ανάγκη για εξειδίκευση γιατί σε κάθε χώρο η μεθοδολογία της έρευνας παρέμενε η ίδια. Η πολύπλευρη ενασχόληση με διάφορα θέματα και η συγγραφή, μου επιβεβαίωσε ότι η προσωπική ολοκλήρωση προσφέρεται από μία πολυδιάστατη άποψη των πραγμάτων. Στην πορεία αυτή ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός σύντομων δημοσιεύσεων, που τις περισσότερες φορές παρέμεναν ασύνδετες. ¨Οσο ασήμαντη και αν φαίνεται μία δημοσίευση είναι βέβαιο ότι, για κάποιον άλλο ερευνητή, μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί σημαντική. Η διεύρυνση αυτού του κύκλου φαίνεται απαραίτητη. Γι’ αυτό η φιλοξενία στην ιστοσελίδα παραμένει ένας στόχος για όλους τους συνοδοιπόρους που μπορεί να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν όρια ή υποχρεωτικά πεδία έρευνας. Είστε καλοδεχούμενοι.

AN MA