Α. Μαζαράκης, Τζένη Καρρά, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Αθανάσιος Ρουβάς, Διερεύνηση ύπαρξης πολεοδομικού σχεδιασμού Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας μετά από την πολιορκία του 1537, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Νομού Κέρκυρας, Κέρκυρα 2016

Download Attachments