Α. Μαζαράκης, Η διαμόρφωση της πλατείας του Δημαρχείου στα μέσα του 18 ου αι., Κέρκυρα 2016.

Download Attachments