ΑΡΧΙΚΗ

Σκοπός του site είναι η παρουσίαση, από διάφορες πηγές, χρήσιμων σπαραγμάτων της ιστοριογραφίας. Με το τρόπο αυτό μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όσο μικρά ή μεγάλα και αν είναι.